Attention

Please confirm your region. If your region is not listed below, unfortunately there is no specific website available. Please note that by confirming your region, you approve of cookies being stored on your computer from this website.
Australian flag Australia EU flag European Union Swiss flag Switzerland Iceland flag Iceland Norway flag Norway
Vær oppmerksom på at ved å velge denne regionen godtar du å endre tidligere angitt sted. Vi ber deg bekrefte at du ønsker å fortsette, og du vil da bli omdirigert i henhold til ditt ønske
Lisdeksamfetamindimesilat (LDX) Veiledning Behandling av ADHD for helsepersonell i Norge
Shire Logo
Om lisdeksamfetamindimesilat (LDX) Gå til:
Indikasjon
 • LDX er indisert som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn fra og med 6 år med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder) når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig
 • Behandlingen skal gjøres under tilsyn av en spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og/eller ungdom
 • Diagnosen skal stilles i henhold til i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Disorders (DSM) kriteriene eller retningslinjene International Classification of Diseases (ICD) og bør være basert på fullstendig anamnese og evaluering av pasienten. Diagnosen kan ikke stille bare på bakgrunn av ett eller flere symptomer
 • Et omfattende behandlingsprogram innebærer vanligvis psykologiske, opplærings- og sosiale tiltak, i tillegg til farmakoterapi:
 • Målet er å stabilisere barn med et atferdssyndrom som kjennetegnes ved symptomer som kan omfatte en kronisk sykdomshistorie med konsentrasjonssvikt, distraherbarhet, følelsesmessig ustabilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og EEG-avvik. Evne til læring kan være svekket, men ikke nødvendigvis.
 • LDX er ikke indisert hos alle barn med ADHD, og en avgjørelse om bruk av legemidlet må være basert på en svært grundig vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet i forhold til barnets alder samt potensiale for misbruk, feil bruk eller avvikende bruk
 • Riktig tilrettelegging av opplæring er essensielt, og psykososial intervensjon er vanligvis nødvendig. Elvanse bør alltid brukes på denne måten i henhold til godkjent indikasjon.
Tilbake til toppen
Forskrivning av LDX
 • LDX skal alltid brukes i henhold til godkjent indikasjoner
 • Før forskrivning av LDX skal de som forskriver vurdere hele produktets sikkerhetsprofil; inkludert kontraindikasjoner, spesielle advarsler og forsiktighetsregler for bruk og bivirkninger:
 • Dette nettstedet inneholder verktøy til bruk før forskrivning av LDX og i løpet av behandling med legemidlet:
  • Sjekkliste før forskrivning: Et verktøy for ledelse av pasientsikkerhet for å støtte deg i riktig oppstart av LDX-behandling
  • Sjekkliste for løpende oppfølging: Et verktøy for ledelse av pasientsikkerhets for å støtte deg i løpende oppfølging av LDX-behandling
  • Diagram for løpende oppfølging: Et verktøy for ledelse av pasientsikkerhet for å støtte deg i oppstart og løpende oppfølging av LDX-behandling. Dette diagrammet skal brukes i forbindelse med sjekklistene som gis på dette nettstedet
Tilbake til toppen