Attention

Please confirm your region. If your region is not listed below, unfortunately there is no specific website available. Please note that by confirming your region, you approve of cookies being stored on your computer from this website.
Australian flag Australia EU flag European Union Swiss flag Switzerland Iceland flag Iceland Norway flag Norway
Merk at ved å velge dette området, samtykker du i å endre ditt tidligere spesifiserte område. Vennligst bekreft at du ønsker å fortsette, og du vil bli omdirigert i henhold til dette.
Veiledning for lisdeksamfetamindimesilat (LDX) Behandling av ADHD for helsepersonell i Norge
Takeda-logo
Velkommen Velkommen til denne nettsiden for helsepersonell i Norge.

Nettsiden er utformet for å hjelpe deg med å gjøre hensiktsmessige utvalg av pasienter og forskrive LDX for behandling av voksne med ‘attention-deficit/hyperactivity disorder’ (ADHD).

Det vises også til Helsedirektoratets veileder: Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd

Målsetting Denne nettsiden gir informasjon om sikkerhetshåndtering av pasienter, og inneholder nedlastbare verktøy for bruk før og etter forskrivning av, og ved behandling med LDX.

For å se på disse verktøyene må du velge dokumentet du trenger fra fanen Nedlastinger over.

For å ivareta pasientens personvern, vil eventuell pasientinformasjon du legger inn i disse dokumentene ikke bli lagret noe sted på denne nettsiden. Alle dokumentene kan lastes ned for bruk av forskrivende leger. Dokumentene kan enten oppbevares som del av en elektronisk pasientjournal eller de kan brukes i utskrevet versjon.