Attention

Please confirm your region. If your region is not listed below, unfortunately there is no specific website available. Please note that by confirming your region, you approve of cookies being stored on your computer from this website.
Australian flag Australia EU flag European Union Swiss flag Switzerland Iceland flag Iceland Norway flag Norway
Merk at ved å velge dette området, samtykker du i å endre ditt tidligere spesifiserte område. Vennligst bekreft at du ønsker å fortsette, og du vil bli omdirigert i henhold til dette.
Veiledning for lisdeksamfetamindimesilat (LDX) Behandling av ADHD for helsepersonell i Norge
Shire Logo
Om lisdeksamfetamindimesilat (LDX) Hopp til:
Indikasjon
 • Aduvanz® er indisert som en del av et omfattende behandlingsprogram for voksne med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, attention deficit/hyperactivity disorder).
 • Aduvanz® er ikke indisert hos alle voksne pasienter og en avgjørelse om bruk av legemidlet må ta hensyn til pasientens profil, inkludert en grundig vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet, potensial for misbruk, feilbruk eller avvikende brukog klinisk respons på eventuelle tidligere farmakoterapi for behandling av ADHD.
 • Behandlingen skal gjøres under tilsyn av en spesialist innen atferdsforstyrrelser. Diagnosen skal være basert på fullstendig anamnese og evaluering av pasienten i henhold til de gjeldende DSM-kriteriene eller ICD-retningslinjene. Diagnosen kan ikke stilles bare på grunnlag av ett eller flere symptomer. Hos voksne er det påkrevd med symptomer på ADHD som allerede forelå i barndommen og kan bekreftes retrospektivt (i henhold til pasientens journal eller, hvis ikke tilgjengelig, ved hjelp av relevante og strukturerte instrumenter eller intervjuer). Basert på klinisk vurdering skal pasienten ha ADHD av minst moderat alvorlighetsgrad som vist ved minst moderat funksjonshemming i to eller flere situasjoner (for eksempel sosialt, akademisk og/eller arbeidsrelatert funksjonsevne), som påvirker flere aspekter av et individs liv.
 • Den spesifikke etiologien til dette syndromet er ukjent, og det finnes ingen enkeltstående diagnostisk test. For å kunne stille en adekvat diagnose må det brukes medisinske og spesialiserte psykologiske, pedagogiske og sosiale ressurser.
 • Et omfattende behandlingsprogram omfatter vanligvis psykologiske, opplærings-, atferds-, arbeidsrelaterte og sosiale tiltak, i tillegg til farmakoterapi. Målet er å stabilisere den voksne pasienten med et atferdssyndrom som kjennetegnes ved symptomer som kan omfatte en kronisk sykdomshistorie med konsentrasjonssvikt, distraherbarhet, impulsivitet og hyperaktivitet.
 • Aduvanz® skal alltid brukes i samsvar med godkjent indikasjon.
 • For mer informasjon se Aduvanz ® preparatomtale
Tilbake til begynnelsen
Forskrivning av Aduvanz®
 • Før Aduvanz® foreskives, skal forskrivende lege vurdere legemidlets totale sikkerhetsprofil, inkludert kontraindikasjoner, spesielle advarsler og forsiktighetsregler for bruk samt bivirkninger:
  • For å se et fullstendig sammendrag, se preparatomtalen til Aduvanz®
 • Denne nettsiden inneholder verktøy som skal brukes før forskrivning av, og under behandling med, Aduvanz®:
Tilbake til begynnelsen